D15E31CD649F5C696E92880A98781758
top of page

Avfallsløsninger

4.1.jpg

BIN-E

DONT WASTE TIME ON RECYCLING

Bin-e! er et AI-basert system som nøyaktig og automatisk sorterer avfall. Databehandlingen foregår på en IoT-plattform for å gjøre avfallshåndteringen mer effektiv. Det er en effektiv avfallshåndtering i din bygging. 
 

Den optimaliserer avfallshåndteringen din og sørger for nøyaktig kildesortering ved automatisk gjenkjenning og sortering. Den komprimerer papp og plast og dette vil være med på å redusere dine ansatte tidsforbruk. Det er enkel styring via app og varslingen skjer i sanntid. Du får automatisk varsling rett på telefonen når en beholder er full.


Dette er det perfekte verktøyet for alle typer offentlige steder, kontorer, flyplasser, bensinstasjoner, kjøpesentre, jernbanestasjoner, hotel, med flere.

DSC05235_2
Bin-e_AOF_3
Bin-e_AOF_5
Bin-e_AOF_2
Bin-e_AOF_1
Bin-e_AOF_4
4.1

MBA Sales and Service er opptatt av miljøet, og en del av det å bevare miljøet er å finne bærekraftige løsninger. Derfor er avfallssortering- og håndtering viktig. Det ble kastet totalt 2,3 millioner tonn med avfall i 2019 her i Norge, utifra SSB. 

- SSB, 2019

Fordelene med denne løsningen

Skjermbilde 2021-10-21 kl. 21.31.10.png
  • Behov for antall tømminger av avfall er redusert med 50%. 

  • 80% lavere avfallskostnader.

  •  Bedre tidsstyring og økt produktivitet.

  • Avfallshåndteringskostnader redusert med 70%.

  • En innovativ løsning som forbedrer kvaliteten på området.

  • Overholdelse av resirkuleringsbestemmelser.

  • Sikkerhet knyttet til at uautoriserte personer ikke har tilgang til avfallsbeholderen

Katalog

Skjermbilde 2021-10-21 kl. 21.15.38.png
bottom of page